ERASMUS-SPANIA 2022

Proiectul Inceput de cariera IT Erasmus+ ( 2017-1-RO01-KA102-036700)
Perioada de implementare: 27.05-17.06.2018

Proiectul Erasmus+ KA1 INCEPUT DE CARIERA IT/IT CAREER START-UP este finantat cu sprijinul Comisiei Europene si raspunde in mod direct nevoilor comune identificate la nivelul consortiului format din 4 scoli din regiunea N-E Romania: Colegiul National “Gh. Vranceanu” (institutie coordonatoare), Bacau, Colegiul National “Roman Voda” Roman, Liceul Teoretic “Vasile Alecsandri” Sabaoani si Colegiul Tehnic “Ion Borcea” Buhusi.

Scop proiect: cooperarea interinstitutionala la nivel regional si european in vederea sprijinirii orientarii elevilor catre o cariera IT, cf pregatirii lor initiale, prin cresterea calitatii si modernizarea serviciilor oferite de scolile din consortiu si a compet. profesionale ale elevilor si ale profesorilor

Educație de calitate prin integrarea modelelor europene, Erasmus+ (2017-1-RO-KA101-035866)
Perioada de implementare:1.06.2017-31.06.2018
Colegiul Național „Roman-Vodă” a obținut un grant Erasmus KA1 pentru proiectul „Educație de calitate prin integrarea modelelor europene”.Obiectivul major îl reprezintă oferirea unei educații de calitate care să faciliteze o carieră școlară de succes pentru toți elevii, indiferent de mediul social din care provin.

Pentru atingerea obiectivelor propuse, una dintre activitățile de bază ale proiectului o constituie participarea la cursul de formare Erasmus+. Cursul intitulat: „Classroom Management Solutions for Teachers: new methodologies, effective motivation, cooperation and evaluation strategies” vine în întâmpinarea nevoii de formare a profesorilor prin asimilarea metodelor și tehnicilor moderne de predare și dezvoltarea competențelor privind managementul de grup, motivare și cooperare. La mobilitatea de formare din perioada 14.08.2017-19.08.2017 din Florența, Italia, au participat 10 profesori de specialități diferite: limba română, limba franceză, limba engleză, limbi clasice, istorie, geografie, socio-umane, fizică, informatică și matematică.

Proiectul beneficiază de finanţare şi suport din partea Uniunii Europene, prin Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Proiectul “Pratiques innovantes dans l’enseignement des langues” (Practici inovatoare în predarea limbilor străine)
Perioada de implementare:18.03.2013-29.03.2013
Beneficiind de sprijinul financiar oferit de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, în cadrul Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii (Lifelong Learning), am participat la stagiul Comenius de formare continua pentru profesorii de limba franceză: “Pratiques innovantes dans l’enseignement des langues” (Practici inovatoare în predarea limbilor străine) organizat de către Centrul de Lingvistică Aplicată din Besancon. Această activitate de formare a permis celor 29 de cadre didactice din Spania, Romania, Slovacia, Ungaria, Georgia, Letonia, Italia, Germania, Algeria, să beneficieze pe de o parte, de o imersiune lingvistică şi culturală în Franţa în cadrul unei deschideri europene, iar pe de altă parte, să descopere instrumente inovatoare interactive în predarea limbii franceze.

Will you love me as I am, ACES (Academy of Central European Schools), proiect local în parteneriat cu Fundația Pacea din Roman.
Perioada de implementare:1.09.2017-31.12.2017

Proiectul “European Discoverers of Culture”, Training and Networking
Perioada de implementare: 11.03.2013 – 17.03.2013, Kayseri, Turcia

Proiectul “Inclusive Education and You”/ „Educatia Incluzivă şi Tu”
Obiectivul principal al proiectului este de a facilita participarea unei grupe de elevi de la Centrul pentru Educaţie Incluzivă la ore săptămânale de informatică în vederea dobândirii de abilităţi practice în lucrul pe calculator.
Mai multe informații puteți găsi și pe site-ul proiectului “Inclusive Education and You”

Birds of Paradise, Tineret în Acțiune (Youth in Action), Kayseri, Turcia.
Perioada de implementare:11.10.2012-18.10.2012

Power of the Scene, Tineret în Acțiune (Youth in Action), Kayseri, Turcia.
Perioada de implementare:21.05.2012 – 29.05.2012