Misiunea Colegiului Naţional „Roman-Vodă”

Colegiul Naţional „Roman-Vodă” – un colegiu furnizor de servicii de calitate, conforme cerințelor europene în domeniul educației și de formare a persoanelor responsabile, capabile să răspundă rapid și competent noilor cerințe ale societății românești.

Viziunea Colegiului Naţional „Roman-Vodă”

Colegiul Național „Roman-Vodă” se va menține ca primă opțiune pentru elevii din zona Roman care doresc să urmeze studii universitare după absolvire.

Colegiul va oferi o bază materială modernă, adaptată standardelor de calitate și un corp de cadre didactice competitiv, capabil să răspundă tuturor provocărilor unui învățământ modern, european. Avem în vedere în continuare concertarea eforturilor pentru ca elevii să dobândească o pregătire generală bună și foarte bună, cunoștințe aprofundate în domeniile legate de viitoarea carieră, competențe necesare inserției sociale și deprinderi de muncă intelectuală pentru a învăța pe tot parcursul vieții.