Proiectul ,,ECOJUNIOR”

Localizarea proiectului: Colegiul Naţional ,,Roman-Vodă”, Municipiul Roman, Judeţul Neamţ
Argument:
Aderarea României la Uniunea Europeana a adus şi un set noi de reguli şi obligaţii legate de mediul înconjurător. În acest context se impune educaţia şi conştientizarea publicului privind protecţia mediului, ca o prioritate în activitatea desfăşurată de o instituţie publică de învăţământ.

Scopul:
Scopul proiectului propus de personalul didactic al Colegiului Naţional ,,Roman-Vodă”, localitatea Roman, judeţul Neamţ, este realizarea unui cadru optim de informare şi educare a copiilor şi adolescenţilor, dar şi sensibilizarea unui număr cât mai mare de persoane adulte, cu privire la problematica tot mai stringentă a mediului înconjurător în lumea de azi, prin înfiinţarea Centrului ,,ECOJUNIOR”, unde se vor desfăşura activităţile din cadrul acestui proiect.

Obiective:
1. Informarea şi educarea tinerei generaţii privitor la protecţia mediului înconjurător;
2. Conştientizarea importanţei ocrotirii mediului pentru calitatea vieţii personale;
3. Sensibilizarea populaţiei municipiului Roman în legătura cu problematica mediului;
4. Identificarea situaţiilor-problemă din orizontul local, apropiat, naţional şi global;
5. Popularizarea măsurilor ce pot fi luate pentru protecţia mediului;
6. Formarea unui mod de viaţă în comuniune cu natura;
7. Înfiinţarea Centrului de informare ,,ECOJUNIOR”.

Grupul ţintă:
Beneficiari direcţi:
– elevii Colegiului Naţional ,,Roman-Vodă” – 1100 de elevi;
– familiile elevilor;
– cadre didactice din Colegiul Naţional ,,Roman Vodă’’ – 85 de profesori.
Beneficiari indirecţi :
– elevi din cele 22 de şcoli şi licee arondate Municipiului Roman
– factori de decizie din comunitatea locală.
– locuitorii Municipiului Roman şi împrejurimi – 80.000 de persoane

Tipuri de activităţi:
Activităţile propuse în cadrul proiectului ,,ECOJUNIOR” sunt organizate, pe trei secţiuni:
– I. Sesiune de referate şi comunicări ştiinţifice
– II. Campanii de sensibilizare a populaţiei oraşului
– III. Realizarea unor filme documentare pe tema mediului înconjurător