PROIECTUL EUROPEAN “Inclusive Education and You”/ „Educatia Incluzivă şi Tu”

Sprijinit de ACES (Academy of Central European Schools, Austria)

şi în parteneriat cu

Secondary School ofElectrical Engineering”Vaso Aligrudić” Podgorica, Muntenegru

SOU “Taki Daskale” – Bitola, Macedonia

Centrul pentru Educaţie Incluzivă, Roman

 

Obiectivul principal al proiectului este de a facilita participarea unei grupe de elevi de la Centrul pentru Educaţie Incluzivă la ore săptămânale de informatică în vederea dobândirii de abilităţi practice în lucrul pe calculator. Orele sunt organizate sub coordonarea prof. Florin Moldovanu şi participarea ca instructori a elevilor de la cl a XIIa A. De asemenea, dorim să încurajăm aceşti elevi să socializeze şi să se simtă ca între prieteni în şcoala noastră.

Un alt obiectiv pe care îl avem în vedere este crearea unui CD educaţional care să vină în sprijinul şcolilor care doresc să includă elevi cu dizabilităţi. CD-ul va fi realizat cu sprijinul elevilor de la clasa a XII-a A, activităţile multimedia fiind concepute de către eleva Adelina Alexandru. Acest CD va cuprinde informaţii generale şi de specialitate despre problematica incluziunii elevilor şi activitaţi educative multimedia special concepute de către elevii noştri care să îi ajute pe copii să înveţe mai uşor. CD-ul va cuprinde şi o colecţie de piese de teatru adaptate, realizate de elevii de la clasa a IV-a (înv. Anişoara Cojocaru şi elevii clasei a XI-a F) şi momente artistice cum ar fi cel realizat de recitalul de mandoline prezentat de clasa a III-a (înv. Bârjovanu Maria).

Proiectul beneficiaza şi de schimburi de experienţă, şcoala noastră primind vizita partenerilor din Macedonia şi Muntenegru şi o deplasare în Muntenegru în luna februarie 2012.