MARA IEŞANU – CONCURSUL NENIŢESCU

In perioada 15-17 noiembrie 2012 a avut loc cea de-a XX-a ediţie a Concursului Naţional de Chimie Costin D. Neniţescu organizat de Facultatea de Chimie Aplicată şi Ştiinţa Materialelor din cadrul Universităţii POLITEHNICA din Bucureşti cu sprijinul Societăţii de Chimie din România şi al Fundaţiei „C. D. Neniţescu“.
La această ediţie din Colegiul Naţional ”Roman-Vodă”, Roman a participat eleva IEŞANU MARA care a obţinut Premiul III.
Factura concursului este una dificilă concursul fiind organizat pe trei discipline (chimie anorganică, chimie fizică şi chimie organică) şi constă într-o probă teoretică şi una practică:
Proba teoretică implică rezolvarea de probleme din domeniul disciplinei în cauză, astfel alese încât să pună elevul în situaţii inedite, de tipul celor întâlnite în realitatea muncii de cercetare sau practică chimică. Este vizată verificarea existenţei cunoştinţelor de bază şi capacitatea elevului de a le utiliza creativ. Extinderea din punctul de vedere al programei analitice (lista subiectelor posibile) şi al nivelului de dificultate generează probleme de concurs comparabile ca dificultate cu cele practicate la olimpiadele internaţionale sau competiţia naţională pentru selecţionarea lotului olimpic. Enunţul fiecărei probleme este însoţit de punctajul acordat. Această probă are o pondere de 70%.
Pentru proba practică sunt selecţionaţi câte 10 participanţi pentru fiecare secţiune, în ordinea rezultatelor de la proba teoretică. Proba practică este planificată în ziua următoare probei teoretice şi constă într-o lucrare experimentală având, de regulă, mai multe sarcini. Această probă are de asemenea un nivel de dificultate similar olimpiadelor internaţionale. Enunţurile descriu în mod concret modul de lucru. Juriul vizează introducerea de metode experimentale moderne (analiza cantitativă, cinetica chimică, metode fizice, etc). Pentru astfel de cazuri se indică (în enunţul problemelor), pe scurt, şi principiul metodei. Sunt indicate, în mod specific, măsurile de protecţie a muncii corespunzătoare activităţii experimentale, dar se cere şi ca participanţii să cunoască prevederile generale de lucru, în condiţii de securitate, în laboratorul de chimie. Proba Practică are o pondere de 30% din punctaj.
La Concursul de bază se acordă, în principiu, câte 3 premii şi 3 menţiuni pentru fiecare disciplină. Limita inferioară a punctajului pentru acordarea de premii este stabilită la 60% din total, iar la menţiuni de 50%. Premiile juriului sunt consfinţite prin diplome. Fiecărui participant i se acordă o diplomă de participare cu condiţia realizării unui punctaj minim stabilit de juriu – de regulă 30 de puncte.