24 Ianuarie – Eveniment cu o deosebita semnificatie istorica

24 IANUARIE – EVENIMENT CU O DEOSEBITĂ SEMNIFICAŢIE ISTORICĂ
În conştiinţa românilor Alexandru Ioan Cuza a fost şi rămâne cel dintâi domnitor al României moderne, ales la 24 ianuarie 1859, întemeietorul statului naţional român modern. El a condus cu inteligenţă şi dăruire acţiunea de propăşire a României pe drumul modernizării.
S-a străduit să introducă statul pe calea civilizaţiei Europei occidentale, cu deosebire a celei franceze, de aceeaşi esenţă latină ca şi cea românească. El a avut un sprijin de nădejde în Napoleon al III-lea, împăratul Franţei. Alexandru Ioan Cuza a avut un caracter integru, sincer şi cu vederi largi, fără a avea idei extremiste .Era spiritual, inteligent, popular şi iubit de popor.

N-a dorit să facă cu orice chip carieră sau să pună în umbră pe ceilalţi prin mari însuşiri, nu era orator de talia lui Mihail Kogălniceanu, nici talentat ca Vasile Alexandri şi nu avea nici prestigiul lui Costache Negri. Era în shimb o fire dezinteresată, ce nu se folosise de slujbele avute în administaţie pentru a face avere. Nici ca domnitor n-a avut avere. Privind în timp, fără ură şi părtinire, Zoe Sturza, sora lui Costache Negri, scria în 1881: “Principele Cuza va avea totdeauna o pagină strălucitoare în istoria ţării sale. Căci dacă omul a avut slăbiciuni inerente sărmanei noastre naturi umane, suveranul a fost întotdeauna integru şi pătruns de cel mai mare patriotism.” Pentru români, Cuza a rămas pentru totdeauna Domnul Unirii, Domnul Reformelor.

Galerie foto