OFERTA CNRV 2013

Clasa 0:

– 1 clasă propusă – 25 locuri;

Clasa I:

– 1 clasă propusă – 25 locuri;

Clasa a V-a:

2 clase propuse – 60 locuri;

– 24 ore pe săptămână;

– opţional: – „Informatică”

                „Matematică”

Clasa a IX-a:

A. Specializare:

A1. Matematică-informatică

      intensiv informatică-

2 clase propuse – 56 locuri

– 31 ore pe săptămână;

– info – 1 oră teorie şi

3 ore laborator pe grupe

A2. Matematică-informatică

          – 1 clasă propusă – 28 locuri

– curriculum la decizia şcolii:

–  Tehnologii WEB

– Programare vizuală

– ultima medie 2011 – 8,64

B. Specializare: Ştiinţe ale naturii

2 clase propuse – 56 locuri

– 29 ore pe săptămână

– curriculum la decizia şcolii:

„Metode experimentale actuale în

studiul fizicii” (prof. A. Irimia; prof. Gh. Irimia;

 prof. C. Ostafe)

– „Astronomie şi astrofizică” (prof. R. Merfea; prof. M. Gligor)

– „Fizica mediului şi ecologie” (prof. C. Ostafe)

– „Aplicaţii interdisciplinare ale fizicii” (prof. M. Gligor)

– ultima medie 2011 – 8,59

C. Specializare: Filologie

2 clase propuse – 56 locuri

1 clasă Limba Engleză Intensiv * – 28 locuri

1 clasă Filologie ** – 28 locuri

– 29 ore pe săptămână

– ultima medie 2011 – 8,25

* la profilul Filologie elevii vor fi repartizaţi în urma Admiterii Computerizate. Cele 28 de locuri de la clasa de Limba Engleză Intensiv vor fi ocupate în urma unei testări care va avea loc în luna Septembrie.

** dacă vor exista solicitări pentru Limba Franceză Intensiv se poate realiza o grupă cu acest profil

D. Specializare: Ştiinţe sociale

2 clase propuse – 56 locuri

– 29 ore săptămână

– curriculum la decizia şcolii:

Educaţie pentru cetăţenie democratică clasa a V-a şi a VI-a

Managementul afacerilor – clasa a XI-a

– Educaţia economică eficientă – clasa a XII-a

– Educaţie economică – clasa a XII-a, profil

matematică – informatică

– ultima medie 2011 – 8,56

Rezultatele obţinute la Concursul „Certamen Ovidianum Ponticum”, 2012

REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVII DE LA CNRV

NR. CRT

NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI

CLASA

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

REZULTAT

CONCURS

REZULTAT BARAJ

PREMIU

2.

FILIPCIUC

     IOANA-ANDREEA

a X-a

Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman

8,75

7,25

PREMIU SPECIAL

3.

MATES

GEORGIANA-IULIANA

a X-a

Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman

8,00

7,40

PREMIU SPECIAL

4.

GRĂJDEANU

ELENA-MĂDĂLINA

a IX-a

Colegiul Naţional „Roman-Vodă”, Roman

8,90

PREMIU SPECIAL

 

CLASA A V-A

COLEGIUL NAŢIONAL „ROMAN-VODĂ” ROMAN anunţă constituirea a două clase a V-a (60 locuri) pentru anul şcolar 2012-2013.
În situaţia unui număr mai mare de înscrişi, se va da un test de verificare a cunoştinţelor la matematică şi limba română.
Înscrierile se fac în perioada 15-30 mai 2012, între orele 8,00-15,00 la secretariatul colegiului (corp B). Pentru informaţii suplimentare – tel. 0233/740290, e-mail: cnrvroman2005@yahoo.com.