Rezultate inspectii la clasa – Titularizare 2012

Centrul de concurs pentru ocupare posturilor /

catedrelor declarate vacante / rezervate nr. 18

Colegiul Naţional „Roman-Vodă” Roman

 

Lista rezultatelor la inspecţia la clasă a candidaţilor pentru

concursul de ocupare a posturilor / catedrelor

declarate vacante / rezervate în unităţile de învăţământ preuniversitar,

din Centrul de concurs nr. 18,

Colegiul Naţional „Roman-Vodă” Roman

 

Nr. crt.

Nume şi prenume candidat

Disciplina

Nota

1 ANDRO LIDIA Educatori NEPREZENTAT
2 BEREŞ ANCA MIHAELA Educatori NEPREZENTAT
3 ION MIHAELA Educatori 9.25
4 MÎRŢ MARINELA MONICA Educatori 8,5
5 OPREA LILIANA VASILICA Educatori 9,5
6 PAL PAULA LĂCRĂMIOARA Educatori NEPREZENTAT
7 POSTOLACHE ALINA ELENA Educatori NEPREZENTAT
8 LUNGU GABRIELA Învăţători 10
9 ARAMĂ VIVIANA Limba şi literatura română 9
10 BĂLTOI ELENA MIHAELA Limba şi literatura română 10
11 CADAR IOSIF EDUARD Limba şi literatura română 10
12 CAZACU IONELA RAMONA Limba şi literatura română 9
13 DIACONU ANCA SIMONA Limba şi literatura română NEPREZENTAT
14 DOMINTE ROZENŢA ROXANA BEATRICE Limba şi literatura română 10
15 DRĂGHICEANU ELENA Limba şi literatura română 10
16 IMBREA RAMONA MARIA Limba şi literatura română 10
17 MINUŢ ALINA LĂCRĂMIOARA Limba şi literatura română 10
18 ARUŞTEI DANA MARINELA Limba franceză NEPREZENTAT
19 DORNESCU PAULA Limba franceză 9
20 LUPU RALUCA MIHAELA Limba franceză 8
21 PĂIUŞ DANA LĂCRĂMIOARA Limba franceză 9,5
22 MUNTEANU IOANA Limba engleză NEPREZENTAT
23 CIOBANU CRISTINA Matematică 9
24 HUSARU NECHITA PETRONELA Matematică 9,5
25 PÎSLARU MIHAELA LĂCRĂMIOARA Matematică 9,5
26 RUSU VIOREL Matematică 9,5
27 STAFIE CARMEN Matematică 9
28 MUNTEANU SMARANDA MIHAELA Fizică NEPREZENTAT
29 COZMA MIHAELA ALEXANDRINA TIC 10
30 ROŞCA VALENTINA ADRIANA Economie, educaţie antreprenorială NEPREZENTAT
31 CUCOŞ GHEORGHE – ATLETISM Educaţie fizică 7
32 GHENŢA ANDREEA LAVINIA – ATLETISM Educaţie fizică 7
33 ŢOCU MARIUS CIPRIAN – BASEBALL Educaţie fizică 10
34 ŞOIMAN IOAN – FOTBAL Educaţie fizică 10
35 CANDREA CLAUDIU – HANDBAL Educaţie fizică
36 ARCANA MARCEL – TEORIA PREGĂTIRI SPORTIVE – HANDBAL Educaţie fizică 9,5
37 DRĂGAN FLORIN – JUDO Educaţie fizică 6,5
38 ARTENE CĂTĂLIN – LUPTE Educaţie fizică
39 BUDEANU LIVIU – LUPTE Educaţie fizică 10
40 VÎLCU IONUŢ Educaţie muzicală 9,5
41 AILINCĂI NICOLAE – CLARINET Instrument 2,5
42 DUMA MIHAELA ALINA – CHITARĂ Instrument NEPREZENTAT
43 CAPRARU CRISTINEL Religie ortodoxă 10
44 CLOŞCĂ ELENA Religie ortodoxă 10
45 COZMA EDUARD VASILE Religie ortodoxă 10
46 LĂCĂTUŞ RĂZVAN PETRU Religie ortodoxă 10

 

 

Nota: Conform art. 110, aliniatul 5, din Metodologia cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2012-2013, la această probă nu se admit contestaţii.

 

Preşedinte Comisie,

Prof. Mihaela Tanovici